بازسازی مناطق زلزله زده

از مهمترین وظایف امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی ارائه خدمات به مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی نظیر زلزله و سیل می باشد که این مدیریت در سال ۱۳۸۹ فعالیتهای چشمگیری در آواربرداری مناطق زلزله زده اشکنان داشته است.

همچنین عملیات آواربرداری بیش از ۳۸۰ واحد روستایی طی ۴ ماه در روستاهای کودیان، پسبند، دهو، پاقلات، زین الدین، ده پایین و … از روستاهای اشکنان به انجام رسیده است.

بازسازی مناطق زلزله زده روستایی
آواربرداری روستاهای زلزله زده اشکنان