بهسازی معابر روستای گلار لارستان

شرح عملیات اجرای لایه زیراساس ۱۲۷۳۰ متر مربع

 

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا لارستان
روستا گلار
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۱۲ روز
سال اجرا ۱۳۹۵
تعداد ماشین آلات ۱۵