بهسازی معابر روستای هود لارستان

شرح عملیات اجرای لایه زیراساس ۱۳۰۰۰متر مربع

 

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا لارستان
روستا هود
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۳۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱۴