بهسازی معابر روستای هود لارستان

شرح عملیات زیر سازی بدون بیس ۱۸۰۰۰ متر مربع
استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا لارستان
روستا هود
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۱۵ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱۴