بهسازی معابر روستای قلعه علی بابا لامرد

شرح عملیات ترمیم و زیر سازی و اجرای لایه بیس ۴۳۰۰ متر مربع
استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا لامرد
روستا قلعه علی بابا
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۱۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۶
تعداد ماشین آلات ۱۰