بهسازی معابر روستای فیشور لارستان

شرح عملیات اجرای لایه زیراساس ۳۲۵۰۰متر مربع

 

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا لارستان
روستا فیشور
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۳۰ روز
سال اجرا ۱۳۹۵
تعداد ماشین آلات ۱۴