بهسازی معابر روستای دهمیان لارستان

شرح عملیات اجرای لایه زیراساس ۱۸۴۰۰ متر مربع

 

استان محل اجرا فارس
شهرستان محل اجرا لارستان
روستا دهمیان
کارفرما معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن فارس
مدت زمان اجرا ۱۲ روز
سال اجرا ۱۳۹۵
تعداد ماشین آلات ۱۴