کسب رتبه عالی در شاخص تکمیل چارت سازمانی

در همایش سالانه امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی کشور به میزبانی استان مرکزی از تاریخ ۹۵/۱۰/۸ لغایت ۹۵/۱۰/۹ برگزار گردید امور اجرایی و ماشین آلات عمرانی فارس در شاخص تکمیل چارت سازمانی بر اساس نیروهای متخصص و کارآمد بین استانهای کشور حائز رتبه عالی گردید.