پروژه های مهندسی انجام شده

بهسازی روستاهای شیراز

بهسازی روستاهای شیراز

اجرای آسفالت ، جدول ، کانیو کنار ،

بهسازی معابر روستای قلعه علی بابا لامرد

بهسازی معابر روستای قلعه علی بابا لامرد

زیر سازی و اجرای لایه بیس روستای قلعه

بهسازی معابر روستاهای لارستان

بهسازی معابر روستاهای لارستان

زیر سازی بدون بیس روستاهای کوره ، هرمود

بهسازی معابر روستای هود لارستان

بهسازی معابر روستای هود لارستان

زیر سازی بدون بیس روستای هود لارستان

بهسازی معابر روستای کفترک

بهسازی معابر روستای کفترک

اجرای لایه زیراساس، آسفالت، تک لبه بتنی و

بهسازی طرح هادی روستای جرسقان شیراز

بهسازی طرح هادی روستای جرسقان شیراز

اجرای تک لبه بتنی و محوطه سازی با

بهسازی معابر روستای دهمیان لارستان

بهسازی معابر روستای دهمیان لارستان

اجرای 18400 متر مربع لایه زیراساس در

پرسشی دارید؟ با ما تماس بگیرید.