تهیه دفترچه راهنمای برنامه ریزی ماشین آلات

برنامه ریزی استفاده صحیح از ماشین آلات با توجه به هزینه بالایی که ماشین آلات راهسازی در پروژه ها دارند می تواند از ضرر و زیانهای ناشی از کارکرد نا مناسب آنها جلوگیری نموده و به اتمام پروژه در زمان مقرر کمک نماید. لذا واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ماشین آلات بنیاد مسکن استان فارس، اقدام به جمع آوری و محاسبه این اطلاعات نموده تا در پروژه های بعدی بتواند از این اطلاعات برای مدیریت بهتر زمان و هزینه و همچنین افزایش راندمان کاری ماشین آلات در پروژه های عمرانی استفاده نماید.

لازم به ذکر است این اطلاعات صرفاً بر اساس تجربیاتی بوده است که در طی ۸ ماه کار برنامه ریزی و کنترل پروژه جنت شهر بدست آمده و اعداد و ارقام ذکر شده بر اساس شرایط کاری حاکم بر این پروژه و وضعیت اقلیمی این منطقه می باشد. اما می توان از این اعداد برای سایر پروژه های مشابه با اندکی اختلاف نیز استفاده نمود.

لذا این اطلاعات می تواند مبنای اولیه ای برای برنامه ریزی کار ماشین آلات راهسازی در پروژه های عمرانی باشد و اختلافات موجود را می توان در طی پروژه اصلاح نمود. این نسخه، ویرایش اول این اطلاعات می باشد که قطعاً در آینده با انجام پروژه های بیشتر اطلاعات دقیقتر و بیشتری می توان به آن افزود.

امید است این اطلاعات بتواند مدیران را در برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر در امر استفاده از ماشین آلات راهسازی یاری نماید.

دانلود دفترچه برنامه ریزی ماشین آلات