بهینه سازی فن کامیونهای رنو

در راستای کم کردن وابستگی به شرکتهای تامین کننده قطعات و لوازم یدکی، به منظور تامین لوازم و قطعات موردنیاز ماشین آلات این امور و پایین آوردن هزینه های مربوطه، واحد نگهداری و تعمیرات امور ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس اقدام ارائه راهکاری در خصوص بهینه سازی فن کامیونهای رنو جهت افزایش کارایی و بهبود این سیستم نموده است.

در این روش سیستم فن دستگاههای رنو از ویسکوز فن برقی به جیوه ای تغییر داده شده است و لازم به ذکر است اقدامات یاد شده و فعالیتهایی از این دست در جهت تامین سریع قطعات مورد نیاز و به حداقل رساندن هزینه تعمیرات و کاهش وابستگی به شرکتهای انحصاری تهیه کننده لوازم یدکی و بالا بردن توان فنی پرسنل این واحد صورت گرفته است.

شایان ذکر است تمامی مراحل انجام تحقیقات فنی و طراحی قطعات مورد نیاز بدست پرسنل واحد نگهداری و تعمیرات امور ماشین آلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس صورت گرفته است.