بازدید مدیر کل و معاونت پشتیبانی از مناطق زلزله زده کرمانشاه